Poštovani korisnici,

dobrodošli na službene stranice WEB servisa REGISTRA KONCESIJA.

Na ovim stranicama možete na najjednostavniji i najsuvremeniji način pristupiti podacima koji se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike Hrvatske.

Kako postati korisnikom WEB servisa REGISTRA KONCESIJA?

Svim e-servisima Fine pristupa se digitalnim certifikatom na kojemu se nalaze Finini poslovni certifikati

Sve potrebne informacije vezane za postupak ugovaranja korištenja e-servisa Fine možete pronaći ovdje

Ako imate važeći Finin certifikat, USB token umetnite u za to predviđen uređaj i kliknite na PRIJAVA. Nakon uspješne prijave na izborniku s lijeve strane odaberite željenu opciju.