Poštovani korisnici,

dobrodošli na službene stranice WEB servisa REGISTRA KONCESIJA.

Na ovim stranicama možete na najjednostavniji i najsuvremeniji način pristupiti podacima koji se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike Hrvatske.

Kako postati korisnikom WEB servisa REGISTRA KONCESIJA?

Svim e-servisima Fine pristupa se digitalnim certifikatom na kojemu se nalaze Finini poslovni certifikati

Sve potrebne informacije vezane za postupak ugovaranja korištenja e-servisa Fine možete pronaći ovdje

Ako imate važeći Finin certifikat, USB token umetnite u za to predviđen uređaj i kliknite na PRIJAVA. Nakon uspješne prijave na izborniku s lijeve strane odaberite željenu opciju.

POZOR! Od 5. rujna novi način pristupa podacima iz Registra koncesija

Za pristup aplikaciji Registra koncesija, uz Internet Explorer, moguće je koristiti i druge preglednike.

Pristupate li aplikaciji Registra koncesija vjerodajnicom visoke razine sigurnosti rada preglednikom Internet Explorer tada je za pristup podacima Registra koncesija potrebno isključiti opciju compatibility view.

Pristupate li javnim podacima aplikacije Registra koncesija preglednikom Internet Explorer tada je potrebno isključiti opciju compatibility view.

Način rada s aplikacijom opisan je u dokumentu Korisnička uputa.